Łopatki
Niezbędne przy sadzeniu i rozsadzie
małych roślin ogrodowych.